vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Naschrift Pagina 2


forward

 

   burgemeestergezin. Hij leidde een loszinnig leven, voerde niets uit en maakte vele schulden. Hij koos zee en deed examen voor stuurman. Als 3de stuurman geplaatst op een OostIndië-vaarder, keerde hij van zijn eerste reis terug met een aldaar opgedane leverziekte; hij vestigde zich te Delfzijl, waar hij van zijn vader een "werf" kreeg. Daar hij weinig bij zijn zaken was verliep de werf spoedig en kwam niets van hem terecht. Hij trouwde in 1859, kreeg één zoon en vijf dochters welke als flink bekend stonden; hij overleed 1904.
  14 Februari 1832 Jan Jans VOS overleden, nalatende 3 kinderen.
(G) 17 Augustus 1832 Frederik August VOS geboren te Delfzijl, zoon van P.J.VOS en Metke Beata VOSS. Hij genoot zijn opleiding tot surnumerair van ’s Rijks belastingen bij zijn zwager E.B.J.Moise de Chateleux te Dordrecht en te Rotterdam, bij wie hij in huis was. Later belast met de waarneming te Rockanje. Hij had een aangenaam karakter en was zeer gezien bij zijn neven en nichten. Hij overleed 1854 (zie onder).
  5 Mei 1832Uitleg/note over deze tekst
Deze datum is onjuist. Trijntje Groeneboom was overleden op 5 mei 1833
 
Trijntje Groeneboom overleden, weduwe J.J.VOS
  0 - 1835 Het portret van Pieter Jan VOS in miniatuur wordt geschilderd door H.Satler. (In 1918 was dit portret in het bezit van Dr.P.J.L.Moise de Chateleux te Arnhem). Hij is thans de pater familias. Zijn ouders zijn overleden. Hij is nu getrouwd met Metke Beata VOSS en heeft 7 kinderen thuis:
Jan Petrus, 24 jaar
Lambertus, 22 jaar
Johanna Catharina, 20 jaar
Jantina Roedolphine, 18 jaar
Otto Beatus, 14 jaar
Christiaan Rudolph, 4 jaar
Frederik August, 3 jaar.
  28 Juli 1841 Bezoek van koning Willem II, H.D.echtgenoot, Prins Alexander, Prinses Sophia. De vorstelijke familie neemt haar intrek bij wethouder P.J.VOS, alwaar audientie en collation. Zijn zoon Lambertus Johannes VOS ontving een juweelen ring als luitenant van de Eerewacht. (10de trouwdag van P.J. Vos en M.B.Voss)
  0 1841 Aan P.J.Vos wordt een penning uitgebeikt "Bene meriti" door de Emdener Assecur.Comp.van 1872 (?). Wellicht was P.J.Vos gedurende een bepaald aantal jaren agent of commissaris van deze verzekerings Mij. (194x in bezit van mevr.H.P.Gualthérie van Weesel - Rombach te ’s-Gravenhage).
  21 Oktober 1841 P.J.VOS benoemd tot burgemeester van Delfzijl.
  1 Januari 1848Uitleg/note over deze tekst
Deze datum is onjuist. Metke Beata Voss is overleden op 2 Januari 1848
 
Metke Beata VOS overleden, echtgenoote van P.J.Vos.
  26 April 1852 Bezoek van Koning Willem III; ontvangen ten huis van burgemeester P.J.VOS.
  12 Januari 1857 Eervol ontslag van P.J.VOS als burgemeester van Delfzijl. Hij wordt opgevolgd door Mr.J.V.C.Wichers
  11 Juni 1858 Pieter Jan VOS overleden te Delfzijl. Van zijn 7 kinderen waren nog 4 in leven; vijf waren reeds getrouwd en schonken hem 25 kleinkinderen van welke 4 overleden waren. Hij bereikte den leeftijd van 70 jaren.


 


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 43
Scan(s): 44