vorige

Index

Dagboek "Het Beleg van Delfzijl"

8 November 1813 - 4 mei 1814
door Pieter Jan Vos


Pagina 21


forward

 

Maart 1814

hoornvee meer aan de slagers te verkoopen en dat diensvolgens ieder eigenaar van vee ’t getal derzelver aan den Maire moest opgeven.

Zat./Zond 5/6 Niets voorgevallen.

7 Maandag werden wederom 3 der krijgsgevangenen in vrijheid gesteld. Er vielen vele schoten van deze wal en men zag vele vlaggen op de achter de Knock liggende schepen waaijen.

8 Dinsdag. Niets voorgevallen.

9 Woensdag. Des morgens vertrok van hier een Parlementair naar Appingedam en des namiddags arriveerde er hier één van daar. Verder requireerde men heden op order van den Maire Z.I.S.Ducellier van mij 6000 turven. Echter niet meer dan 2500 hebbende, werd de consideratie gebruikt om het gevraagde getal op 2000 stuks te stellen. Overigens werden nog heden de muren onzer boerderij tot den grond toe geslegt en het nog geresteerde ijzer, hout enz. weggevoerd.

10 Donderdag. Dezen morgen deserteerde een gens-d’armes, welke met het toeverzigt op de werklieden, zoo op die welke hout kapten in het bosch van Simon Ritzes, als op diegene welke het vervoerden, belast was, met zich nemende 1 boer en 2 paarden. Omstreeks 4 á 5 u. tegen den avond deserteerde ook nog de Capt. der gens-d’armes van Ingen (Hollander) met zijn paard, waarop nog eenige schoten van deze wal gedaan werden. Verders kreeg de heer Lechaire Capt. kwartiermeester huisarrest onder bewaking van een gens-d’armes.

11 Vrijdag. Hedenmorgen werden wederom 4 krijgsgevangenen in vrijheid gesteld. Vervolgens liet de commandant weder een proclamatie rondtrommelen, waarin hij zich aan al het voorgevallene onschuldig schijnt te willen verklaren, daar hem, uit hoofde de belegeraars niet ophouden met meer batterijen tegen deze plaats op te werpen hoofdzakelijk aan den dijk benoorden Delfzijl en de sterke desertie zijner troepen, thans geen ander middel meer over blijft, dan door het open zetten der sluizen het land onder water te doen loopen.

12 Zaterdag. Heden niets voorgevallen, als dat men om de beurt tot het slagten der beesten ten getale van 63, zoo hier als te Farmsum, bij de particulieren door den Maire opgeschreven, geloot wordt.

13 Zondag. Eenige douanen gedeserteerd.

14 Maandag. Gepasseerde nacht deserteerden een groot aantal matrozen, zoo van de douanen als van de kanonneerbooten, benevens eenige anderen meer en maakte men heden een begin met de rest van het vee uit Farmsum te slagten.

15 Dinsdag. Wederom eenige gedeserteerd. Een Parlementair vertrok van hier naar Appingedam. Verders werden er schietgaten rondom in de muur van de roggemolen van C.J.Bout bij Farmsum gemaakt.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Pagina 23
Scan(s): 24