vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 151

forward
Maker: Jan Wolter Lieftinck (1807-1891)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 151  

Deze bijdrage begint op de vorige pagina.


van dien gewenschten rooden mantel, in welken strijd Gij hebt overwonnen! ontvang met de uwe en al de Uwen mijne hartelijke gelukwenschen, op het voor u en de uwen zoo belangrijke, vreugdevolle Feest. Wij weten sedert weinige maanden bij ondervinding hoe ’t gevoel van een zoo groot voorrecht tot warme dankbaarheid en eene opwekkende blijdschap stemt, en de harten der feestvierende daarmede vervult. Zóó zal ’t ook bij U en de Uwen zijn. En dan Feestgenoten, dan verder over het dankbare, verblijde Echtpaar, en over U allen mijne beste, meest in zich bevattende heil en zegenwenschen!
Ja, heil, veel heil, u en uw huis!


Groningen, Januari
1885
T.T.
J.W. Lieftinck. Sr.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 151