vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 149

forward
Maker: Combertus Willem van der Pot (1813-1891)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 149  

Deze bijdrage begint op de vorige pagina.


Vijftig jaar! - ’t is licht en donker,
Kalmte en storm geweest;
Mengeling van zorg en zegen,
maar van zegen ’t meest.


Daarom worde, uit dankbre harten,
’s Vaders trouw geloofd!
Daal’ nog lang Zijn milde zegen
Op Uw achtbaar hoofd!


Strooi de hand der trouwe vriendschap
Bloemen op Uw pad;
Strijk’ de liefde van Uw kindren
’t Rimplend voorhoofd glad!


Sprei nog verder ’s Heeren goedheid
U haar gunst ten toon!
Maakte ze U den dag gezegend,
Zij maak d’avond schoon!
Rotterdam 2 febr. 1885Uw oude en getrouwe Vriend
C.W. van der Pot

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 149