vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 123

forward
Maker: Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 123  
2 Februari 1885

Wilt gij samen man en vrouw,
Vijftig en nog meerder jaren
Bij oprechtig huwelijkstrouw
Vreugde en geluk vergaren?
geeft welwillend dan eens acht
Op ’t Recept, U hiergebracht:


" Neemt drie onsen Huwelijksmin
" Twee ons Levenslust, daarneven
" Voegt daar dan ook tusschenin
" Een ons Moed om voort te streven
" Op des levens ruwe baan,
" Die ge samen zult begaan;
" Mengt dit drietal medicijnen
" Met veel Hoop, maar flink dooreen;
" Weest verzekerd; dan verschijnen
Wil en lust en kracht meteen,
" Voor den smaak moet nog daarbij
" Tien grein levenspoezij ! "

Draagt dit middel met U mede
Zoo bij ramp als zegening;
’t Geeft U immer zielenvrede
En het wordt uw lieveling
Als ge het neemt, zoo het behoort
Iedere dag geregeld voort!


En thans gouden Bruid en bruidegom
Heil U, want gij hebt bewezen,
Half een eeuw, de kracht van ’t middel
dat ’k hier boven heb geprezen,
Neemt mijn beste wenschen aan
Op Uw verder levenspaán.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 123