vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 121

forward
Maker: Everdina Catharina Wilhelmina Kuenen (1829-1886)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 121  
van J.J. ten Kate
2 Februari 1885

Gij wan-dlaar op Gods wegen
Hoe heerlijk is uw lot!
In d’eendracht ligt een zegen:
Een zalig Zielsgenot.
Is liefd’uw hoogst gebod,
Een hemel lacht u tegen
Waar liefde woont, woont God!


Met rozen vingertoppen
Start liefd’ in ’t rein gemoed
een dauw van balsemd noppen
Zoo lavend en zoo zoet.
Als die, bij d’uchtengroet,
De dorre bloesemknoppen,
Verjonget ontsluiten doet!


O, God! gij zijt het leven
Wijl Gij de liefde zijt.
Wilt gij ons liefde geven
Dan leven wij altijd.
De liefde heeft haar strijd:
Maar wordt aan ’t einde van ’t leven
Tot Koningin gewijd!


Tot een aandenken geschreven door E.C.W.Kuenen


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 121