vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 120

forward
Maker: Abraham Kuenen (1828-1891)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 120  

Jezaja, H XL: 28-31.


Getrouw is de Heere, de God aller goden,
Schepper der wereld, vervuller der nooden:
nooit wordt Hij moede, Hij wordt nimmer mat.
Niemand doorgrondde ooit zijn wijsheid, zijn pad.
Krachten verleent aan den zwakste de Algoede,
bloei aan wie kwijnen, hoe machtloos moede:
Uitgeput kunnen de jonglingen vallen,
struiklen de sterksten,- maar niemand van allen,
die in den Heere hun Heiland verwachten,
wordt ooit verlaten: hun wassen de krachten.
Stouter dan de arend, op koenere schachten,
heffen zij zich en zij worden niet mat:
God baant hun wegen, Hij effent hun pad


Aan zijne lieve vrienden A. en R. Rutgers van der Loeff op 2 februari 1885 in herinnering gebracht door
A. Kuenen

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 120