vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 118

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 118  

Aan onze hartelijk geliefde Oom en Tante
Rutgers van der Loeff,
de trouwe vrienden onzer ouders
en van ons, hunne kinderen
op hun vijftigsten trouwdag, heil en zegen!


C.S.M. Kuenen
I.M. Kuenen
J.P. Kuenen
W. Kuenen
E.S. Kuenen
W.A. Kuenen
W.S.C. Kuenen


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 118