vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 117

forward
Maker: Adriana Catharina de Leeuw (1822-1897)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 117  

En toen gij nu ruim anderhalf jaar geleden
met de uwen naar Bennenbroek rigtet uw schreden
Verscheen ook daar de nicht en Vriendin uwer Jeugd
En op tal van genotvolle wandelingen
Verdieptet ge U te Zamen in prettige herinneringen.
En vernieuwdet zoo de kennis met een harte vol vreugd.

Ik als de laatste van zoo velen
Die ge in dit huis hebt lief gehad
Wil in uw gouden feestvreugde deelen
Door ’t schrijven op dit Albumblad


Haarlem 20 Jan.
1885
 Wed. A.S. Tobias
de Leeuw
 

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 117