vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 114

forward
Maker: Jacobus Albertus Philippus Strikkers (1828-1906)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 114  

Die de Bruid heeft is den Bruidegom
zoo was het in het lang vervlogen eertijds beproefd als het Zilver zoo was het 25 jaren later. In de smeltkroes van Gods liefde genade gelouterd als het Goud, zoo is het thans na vijftig Jaaren en als belangstellenden vriend van het Gouden Echtpaar staan ik van verre mij verheugende in hun geluk. In zonderheid mij nog steeds verblijdende over de Stem des nu hoogbejaarde jubbelaris, die stem die weleer tot mijne Ziel van vrede sprak.
Deze zal ik zoo lang ik leef op deze wereld doch in volmaakter zin hier boven aan U mijn HooggeEerde Voorganger en vriend mijn dank betalen, die mij den Heilweg wijzen wou en u zelfs Millioenen malen nog zeegene door u liefde en trouw

Geloofd zij God met diep ontzag
Hij overlaat U dag aan dag
met Zijne gunst bewijzen
die God Zij Uwe Zaligheid
zoo wil die Hoogste Majesteit
dan steeds met Eerbied prijzen
die God zij U een God van Heil
Hij schenkt met goedheid zonder Weil
U het Eeuwig Zalig leven
Hij wil en kan en zal in nood
ook bij het nadren van de Dood
U Heil en vrede geven.

Opgedragen
aan

den Weleerde Zeergel[eerde] Heer en Mevrouw A.Rutgers vd Loeff te Leijden
bij gelegenheid van hun Gouden Huwelijksfeest
op 2 februari 1885

door J.A.P. Strikkers te 's Hertogenbosch


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 114