vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 107

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 107  


1835 _ 2 Februari _ 1885Een gouden Bruiloftsviering verkrijgt dubbele waarde wanneer daarbij gewezen kan worden op een welbesteed leven achter zich, en op de achting zijner medeburgers. Bij de hulde van velen Uwer familieleden en vrienden voegen wij de onze, met de wensch dat een gelukkige ouderdom verder uw deel moge zijn, en met de verzekering onzer oprechte hoogachting,

'S GravenhageW.J.P. van Waning


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 107