vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 104

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 104   Ook wij beiden wenschen U geluk. Hij kent U alleen van later jaren maar zij kan zich haar jeugd niet denken zonder uw Huis met de Achilles kamer waar zij genoot van den rijken schat uwer liefde en éénige gastvrijheid. Menig ernstig woord mogt zij daar horen uit uwen mond, menige heilige gedachte kwam er op in haar hart als zij U daar zag schrijven aan den preek voor Zondag. Maar ook menige lachbui verwekte uwen toorn over haar en uwen tweeden zoon als zij daar lagchten over een zeer onwaardig voorwerp te onheilig om ’t op deze plaats te noemen. Vol is haar hart van de liefelijkste herinneringen als zij denkt aan het heerlijk verleden in uw huis en innig zeggen zij zamen Genestet na als hij daar zingt:
Nu nog een warme Beê
Dat Gods liefde en Vreê
Uw gelukkig huis bestrale
Dat zijn gunst en Troost
op uw Huis en Kroost
In uw zielen dale!


Deze pagina hoort bij de volgende pagina.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 104