vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 103

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 103  


Zij hebben stof tot dank, en juublen deze dagen,
Door wie de huwlijksband werd vijftig jaar gedragen
In eendracht en in trouw, in leed en vreugdgenot!
O, weest nog menig jaar zoo hart aan hart vereenigd,
En zij de last en zorg des ouderdoms gelenigd
Door wie u steunen wou en steunen zal: uw God!
H.C. van SomerenOns streven zij steeds naar Waarheid in Liefde!
Zutphen den 13 Januari 1885
G.L. Derksen
87 jaarP.N.Charles van Uffon
geb. 12 julij 1797
 A. Weenink
geb. 25 oct. 1792
92 jaar
Matheus 28 de laatste woorden
dit is 2 malen bewezen: door
de uitredding uit het spaansche juk
en in 1813 door de uitredding
uit de fransche heerschappij.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 103