vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 102

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 102      Na veertig jaren heeft de naam “van der Loeff’ in mijne vaderstad nog altijd een goeden klank en leeft er de erinnering voort aan zijne werken.
    Daarom, waar tal van vrienden, op uw heerlijk feest hunne innig gemeende wenschen uitstorten voor uw geluk en den voorspoed uwer kinderen, den zegen van uw huis, wees er zeker van, gouden Echtpaar! dat Uwe oude trouwe vrienden te Zutphen van harte instemmen. Ontvang den handdruk en heilgroet van
Zutphen. January 1885. Uw L.M. Clermy (of Denny?)Wij gedenken u onze Voorganger, die ons het woord Gods hebt verkondigd en verblijden ons u het voorrecht ten deel valt gijl[ieden]: den 2e Februari uw gouden Huwelijksfeest moogt vieren.
Zutphen den 19 January 1885
G.J. Lijsen
C.H.Lijsen-MaaldrinkMet alle Uwe kinderen, betrekkingen en Vrienden wenschen ook wij Geachte Gouden Echtpaar U hartelijk geluk, voorspoed en zegen toe, en noemen ons steeds uwe oude Zutphensche Vriend en Vriendin
Zutphen 21 January
1885
 E.J van der Linden
H.I van der Linden Wolters

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 102