vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 94

forward
Maker: Esser, M.H.E. (Leiden)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 94  





Viert feest! Jubelt vrij, gij gouden Echtelingen
Dat uw kindren schaar een vrolijk danklied zingen,
Omringt van Uw kleinkinderen rij
Gij sieraat onzer Maatschappij
Geniet nog lang deez vreugd! dat God verhoor deez beê!
Is de gerechte wensch van uw vriend M.H.E.
(Esser)

Leiden 2 Februari 1885


Note: Het is niet duidelijk wie de maker van deze pagina is


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 094