vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 87

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 87  
Zeer geliefde Neef & Nicht
hartelijk geluk gewenscht
met uw gouden huwelijksfeest

Rotterdam
februarij 1885
 CH Breukelman
C.A.A. Breukelman van Charante


Luod numeros annos? Vici maturius annis,
Facta senem faciunt. Haec numeranda tibi.

Door daden werd gij groot en die moeten wij tellen
Zoo zij het, edele predikant!
Met vreugde kunt gij thans uw fiere borst doen zwellen
want trotsch op u is stad en land.

Waar Leiden en Nederland uw gouden feest herdenken,
Daar is de wensch van ieder welgemeend.
Dat God U en uw vrouw geluk en voorspoed schenke,
Dat ook gezondheid U steeds zij verleend

Ofschoon uw kroost heinde en ver is getogen
Vergeten ze nooit, waar hun wieg eens stond
Was ’t mogelijk, ze kwamen allen hierheen gevlogen
In deze plechtige stond.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 087