vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 85

forward
Maker: N.N., Kees
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 85  


Als jongste neef der familie van der Loeff wil ik ook gaarne eenige letteren op dit albumblad schrijven, ter eere van ’t zeldzame feest, dat U den 2e februari hoopt te vieren.
Van harte wensch ik U beiden daarmede geluk, in de hoop dat U nog menig jaar voor allen, die U zoo dierbaar zijn, gespaard moge blijven, dit is de innige wensch van

uwen U zoo toegenegen neef
Kees.


Note: Het is niet duidelijk wie de maker van deze pagina ("jongste neef der familie van der Loeff") is


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 085