vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 82

forward
Maker: Jacobyna Henriette Schim van der Loeff (1850-1921)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 82  

Wees ten zegen en zijt gezegend.


Ten zegen waart gij velen
Gezegend zijt ge in veel
Het leed van anderen heelen,
Dat was vooral uw deel

Het blij zijn met de blijden
Vond weêrklank in uw hart.
Verzachten van veel lijden
Was deelen in hun smart.

Het klaar staan voor een ander
Was toch uw leus, uw taak,
Tot wachtwoord voor een ieder
Koost gij het: Bid en Waak.

Steeds nauwgezet in 't kleine
Bracht gij veel groots tot stand.
Al 't lieflijke en reine
Ging bij u hand aan hand.

Veel wist gij te waardeeren,
En alles telde meê,
Men kon van u steeds leeren
met weinig zijn tevreê
Een Optimist in zaken
Waart gij meest welgemoed
Men kon 't zoo bont niet maken
Uw oog zocht steed het goed!

Voor Haar, die u ter zij stond
Bij 's levens lief en leed
Weet ik geen woord te vinden
Voor 't geen Zij in stilte deed.

In huis vond zij haar roeping
Haar vreugd, haar taak, haar plicht,
En alles wat haar wachtte
Werd liefdevol verricht.

Nu vijftig jaar geleden
Werd gij te saam vereênd.
Zoo'n heerlijk schoon verleden
Werd weinigen slechts verleend.

Dus laat ons allen juichen
Ter eer van 't Gouden Paar
Dat God nog menig jaartje
Hen voor elkander spaar.


E. 2 Februari '85 J.H. vd Loeff-Schim vd Loeff


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 082