vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 81

forward
Maker: Gerard Leonard Schim van der Loeff (1845-1907)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 81  
Wat zullen wij klagen dat droefheid zoo menigmaal onze levensvreugde komt verstoren!
 Zijn de stralen der zon niet het lieflijkst als ze vallen op de pas gevallen regendroppels?
Wat zullen wij haken naar onvermengd genot!
 Ontleenen niet de kostelijkste spijzen haren geur aan sterke, soms bittere kruiden?

Utrecht Januari 1885 G.L. Schim van der Loeff

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 081