vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 76

forward
Maker: Margaretha van der Tuuk (1812-1889)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 76  

(Deze bijdrage begint op de vorige pagina)En nu?.. mijn gebed is verhoord, weet zich
mijn eenige zuster
"Omgeven door echtvriend en kroost, getooid
met den schitterendsten krans,
"Weer geven geloof, hoop en liefde juist als
in vroegere dagen
"Aan haar zielvol gelaat een alles bezielende
glansWeer kom ik, bruidspaar! tot u en weer met
een beê op de lippen,
"Dat God, als het kan, een gelukkigen tijd u
nog schenkt
"En dat ge aan het eind, geschraagd door
geloof, hoop en liefde,
"Uw heerlijk, maar moeitevol leven in ruste
gedenkt.Uwe u zoo innig liefhebbende
Zuster

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 076