vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 75

forward
Maker: Margaretha van der Tuuk (1812-1889)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 75  

Aan het Gouden Bruidspaar!

Ik zie mijn zuster als bruid, vertrouwend
volgt zij den echtvriend,
Geloof spreekt uit haar oog, de hope zetelt
in ’t hart,
"Liefde! O vriendelijke ster" is de fluisterende
beê van mijn harte,
"Leid hen door ’t leven, bewaar hen voor
droefheid en smart’k zie haar als gelukkige vrouw, de zilveren
krans siert haar lokken,
"Om haar zijn wakkere zoons en beminlijke
dochters geschaard
"Haar blik zoekt dankbaar den man, die
zoo trouw door het leven haar leidde
"Die geloof, hoop en liefde voor haar heeft
vereenigd op aarde.En

(Wordt vervolgd op de volgende pagina)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 075