vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 72

forward
Maker: Ellegonda Durandina van der Tuuk (1859-1948)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 72  

God schenk hun geluk en zegen
Op al hun wegen!
Was de innige beê
Van de ouders der bruid.
Bij ’t huwelijk van Bram van der Loeff
en hun dochter Romée.

’t Is nu vijftig jaar geleden
Sinds die wensch werd afgebeden;
De portretten bied ’k nu aan
Van hen die zijn heengegaan
Hunne bede werd verhoord
Dank het aan God en aan der Oudren woord.
Uw

U liefhebbend nichtje
E.D. van der Tuuk


2 Febr. 1885 
Mr. Michael van der Tuuk Notaris
gestorven 1842 te Veendam
Zoon van Marcus vd Tuuk en Romkje van Terwisga van Heerenveen en zijn vrouw Ellegonda Duranda Dijck, gehuwd in 1777
 
(zie de vorige pagina voor de foto's van Michael en Ellegonda)

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 072