vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 70

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 70  

Het ouderlijk huis zal voor UE geest veel terugroepen hetgeen u op den dag van heden dankbaar stemt.
Veel goeds hebben wij te zamen in die woning genoten, geliefde Zuster, onder leiding van Onzen Braven Vader en van Onzen Lieve Moeder. Alles hebben wij aan hen te danken. ook dat Gijl[ieden] thans met een dankbaar hart kunt terugzien op een welbesteed leven, waarvan gij de dankbare vruchten van gemoedsrust en blijmoedige tevredenheid thans geniet.
Moge het U gegeven zijn die vruchten nog eenige jaren te zamen genieten tot vreugde van uwe kinderen en van allen die door liefdesbanden aan u verbonden zijn.
Dit is den beede van uwen Broeder en Zuster

2. Februarij 1885M van der Tuuk   W.B. van der Tuuk

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 070