vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 65

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 65  
A. Rutgers vd Loeff
Korte geillustreerde levensbeschrijving.
 
2 Mei 1808Den tweede mei van het jaar achttienhonderd acht
Was aan de Spaarndammers ’t heuglijk bericht gebracht,
Dat in de pastorij een zoontje het levenslicht zag,
Dat door goede verpleging, groeide bij de dag.
 
1810-1820Als kind was hij vaardig in het excerceren
Vooral in een hof vol appelen en peren.
Als jongen handig in ’t beschilderen van muren
Had Tante Louise vrij wat van hem te verduren
 
1825-1832Als student ijverig, jolig en welsprekend
Voor alle studentenposten wel berekend
En toen de oorlog dreigde te komen in ’t land
Kwam de krijgsmanaard voor de dag en werd de student sergeant-
majoor, moeder der Compagnie door alle Frankeurs gerespecteerd
ook toen de veldtogt was gedaan, en ieder getogen naar eigen heerd.
 
1832-1872Toen aan de studie, examens aan kant
En daarop beroepen als Predikant,
te Slochteren, Noordbroek, Zutphen en Leiden
Om overal het ware Christendom te verspreiden.
Bestuurder van bewaarschool, Zeevaarstschool en andere zaken,
Die de menschen tot nuttige leden der Maatschappij kunnen maken.
 
1837-1855Een krachtige geest en heldere blik, een warm hart
Rimpels op ’t gelaat, gelukkig niet van smart.
Ziedaar ’t beeld van den man, die nu vijftig jaar geleden
Met Mejufvrouw vd Tuuk in ’t huwelijk is getreden.
Eene trouwe gade, flinke moeder, gezellig van aard
Een zegen voor allen, dat ze tot nu toe in het leven is gespaard.
Ouders van dochters en zonen groot in getal
Een waarborg dat het geslacht niet uitsterven zal.
 
1808-?En nu een wensch op dit gouden feest
van hem die van ’t gouden paar een pleegkind is geweest
moge wij bij het klimmen der jaren
En ’t grijzen der haren
Uw geest nog lange tijd krachtig zien
En u, eens omringd van kleine en groote kinderen
’t Geen uw vreugd niet zal verminderen
Een achterkleinkind u een krans aan biên.
 
 Uw u opregt liefhebbende neef en nicht
Folkersma

(Note: de makers zijn onduidelijk, er zijn meerdere "Neef en Nicht Folkersma" die in aanmerking komen.)


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 065