vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 58

forward
Maker: Catharina Gezelina van der Loeff (1856-1904)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 58  

Waarde Oom en Tante,

Als ik mij met mijn gedachten bij U verplaats,
dan kan ik mij zoo voorstellen, hoe innig dankbaar
en hoogst gelukkig Gij U heden morgen zult gevoelen
bij het ontwaken op een dag als deze die zoo duizenderlei
herinneringen voor U meëbrengt.
Allerlei toebereidselen voor dien groote feestdag werden
reeds in stilte gemaakt, doch dit kon niet zoo geheel in
stilte geschieden of Gij moest wel bemerken, dat velen
om U dachten en ook velen zich zouden beijveren, U
dien dag tot een waren feestdag te maken.
En hoewel men elkander meestal moed en sterkte toe-
wenscht als men in droefheid verkeerd, wensch ik het
U, lief Gouden Paar thans toe bij al de vreugde
en het geluk, dat U heden wacht

 
Enschede 2 Februari 1885
C.G. van Delden
van der Loeff

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 058