vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 56

forward
Maker: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 56  
Vergrijsd en steeds verjongd, bij ’t onvermoeide streven
voor plicht en volksbelang op d’aangewezen post,
wie gunde U niet Uw rust op d’avond van uw leven?
wie ziet U niet met leed door andren afgelost?
Maar wat U op deez’ aard als werkkring ook moog lusten
’t worde werkzaamheid bij rust, ’t is rust in werkzaamheid
in ’t geen Gods hand beschikt, blijmoedig te berusten
was steeds Uw levensleus, Uw leus Uw zaligheid.

Da Costa zij gevolgd
B.Th.W. van Hasselt


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 056