vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 55

forward
Maker: Hasselt, Line van (nicht)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 55   Soerabaja 1884

Ter eere van het gouden bruiloftsfeest
      van
Oom en Tante Rutgers van der Loeff

Het koper heeft zijn glans, het zilver heeft zijn waarde
Maar ’t gouden bruiloftsfeest, waarvoor Gods gunst U spaarde
Voert weldaan U terug, in ’t diep ontroert gemoed
Veel kostlijker dan goud of eenig wereldsch goed,
’t is echtheid, mild vermeerd door ouderlijken zegen
’t is voorspoed, soms ook smart, rijk aan genade wegen
’t is volle vijftig jaar en daarin neergeleid
Voor uwe dankbre ziel een schat van zaligheid

uwe liefh. nicht Line van Hasselt

Note: niet duidelijk wie dit is.
Misschien een dochter van
Sjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881) ?


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 055