vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 52

forward
Maker: Matthias Jacobus van der Loeff (1845-1901)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 52  O! Ware ik als uitgever in staat
Uw levensboek open te slaan, dit met
aandacht door te lezen, met kantteeke-
ningen te voorzien en dan uit te geven ver-
guld op snee met gouden letters, als ge-
denkboek voor Uw talrijk nageslacht.

Enschede
2 Februari 1885
M.J. vd Loeff

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 052