vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 50

forward
 
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 50  

Waarde Oom en Tante!

Ook wij, wij willen in den krans,
Waarmee het kinderental U thans
’t Eerwaardig hoofd gaat sieren,
Een blaadje vlechten, zoo het mag,
Die met hen op deez’ blijden dag
Uw gouden echtfeest vieren.

O, ’t is uit ware achting!-Meer-
Wij reeknen ’t zelven ons tot eer
Haar U te mogen toonen
Met hen, wier naam ’t bewijs U geeft,
Hoe Gij in hunne harten leeft
En daarin steeds blijft wonen.

Daarin blijft wonen-ja! al moog
Ook door den dood ’t gesloten oog
Dit Album niet meer lezen..
Toch zal bij het dankbaar nageslacht,
Dat U bemint en eert en acht
Uw naam onsterfelijk wezen.


Blijham 2 Februari 1885

Uw U liefhebbende Neef en Nicht
J.L.de Boer
J.D. de Boer Janssonius

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 050