vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 38

forward
Maker: Pieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 38   ”O,merkt toch op, welk
”een onvergelijkte en onschatbaar
”voorrecht ons thans beschoren is.
”Na uit zoo menige schipbreuk
”des levens gered te zijn en terwijl
”het stormachtige seizoen reeds is
”genaderd, voert de herinnering
”ons met tooverachtige snelheid
”terug naar het dorado onzer
”jeugd, en zien we eensklaps
”alles rondom ons nog eens als
”door een prisma, in leuke
”zonneschijn, en verkwikken we
”ons in de geuren en kleuren
”van den schoonsten bloeitijd
”onzes levens”.

(Een oud-sergeant majoor)
 
Pekalongan 15/12 84Arnoud

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 038