vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 37

forward
Maker: Bartholomeus Willem Rutgers van der Loeff (1871-1923)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 37  
2 Februari 1885

1. K zou van pret wel willen springen:
’T is vandaag een dag van vreugd’
Want 't is bij ons een „Gouden Bruiloft”
Wie, wie is nu niet verheugd?

2. Ook de jongeren moeten komen!
Werd bepaald op hoog bevel
En wij lieten ons niet wachten
Zeiden school en boek „Vaarwel”

3. Spoedden ons naar het Goede Leiden
Moeders woonplaats, Vaders huis
Bram en Janman, ook ons Wimpje
Kleine zus alleen bleef thuis.

4. Ja! daar zijn we „Gouden Bruidspaar!”
Welk een eer en dank en roem!
Och! dat ik nu maar kon dichten
Zoo als groote menschen doen!

5. En toch, zelfs geen dichter kan mij zeggen
Wat ik voor U beiden voel-
Maar dat is dan ook niet noodig
Gij weet best wat ik bedoel.

6. Ik bedoel: uw voorspoed, vrede
Uw gezondheid, oudervreugd
Ik beloof: Uw naam te eeren!
Voor de krachten mijner jeugd.

7. Komt Ge ons dan nog eens bevelen,
Over vijf en twintig jaar,-
Alles moet naar Leiden stroomen
Tot het Diamanten Paar!

8. Dan! lief Bruidspaar, komt geen Bartje!
Zooals nu met bevend hart
Maar dan komt met vrouw en kinderen
Een geneesheer, of een rechter en 's mans naam zal wezen

LeidenBart

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 037