vorige

Index

Gouden huwelijks Album - Pagina 25

forward
Maker: Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)
 
Gouden Huwelijks cassette - Pagina 25   Hen nadert, Gouden bruiloftspaar,
Om d'eerewijn te plengen.
Elk komt zijn wensch U brengen.
Ziet kinderen; vriend en maagschap aan,
Hier hartenteeder voor U staan.
Zij jublen U ter eer. Hun heilwensch ruischt U tegen.
Zij slaan het oog omhoog en bidden om Gods zegen.
Ontvang dien zegen Gouden paar
Heil, heil zij U beschoren
O, mocht de Heer, d'Alregenaar
Mijn smeekgebed verhoren.
Dan blaakt nog lang uw levensvlam,
Dan mag ook ik nog eens aan 't kloppend hart U prangen
U zeggen, wat ik voel, hoe ik U vereer
Zie daar, O oudren paar, het lied van mijn verlangen.
Heilwensch van Uwen U zoo teder beminnende Zoon
Jan Bertram
Soerabaja
Leiden
20/11 1884
2/2 1885
 

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie:Lida Zimmerman
Scan nummer: 025