vorige

22 februari 1885 - deel b


forward
Dagboek scan

zondag 22 februari 1885 - deel b

[Later heeft Abraham bijgesloten tekst middels een los briefje in zijn dagboek bijgevoegd voor deze dag.]

Navulling van mijne dagboek
Ik gevoelde mij heden noch gestand [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
noch in staat mijn dagboek in te vullen, omdat ik mij zelve geen rekenschap kon geven van dit gevoel van wanhoping [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en aandoeningen die mij eensklaps bestormden. Tot later gelegenheid heb ik dat uitgesteld. Het was wel de ernstigste en moeilijkste dag mijner leven. Wij zaten rustig in onze woonkamer. MoederRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
buitengewoon opgewekt zich verlustigende in de memoiren van ons album, en zie daar overvalt haar een hevige hoestbui met het gevolg dat [zij] van de stoel was en in haar beweging om naar de kanapé te komen, tegen dit meubel aanvalt en gevoelt daar iets in haar hoofd als 't ware gebarsten werd - en oogenblikkelijk haar bewustzijn verliest. In sprakelooze ontsteltenis werden, ook met W[ijnand]Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)
Een zoon van Abraham.
pictureGeboren: maandag 27 oktober 1851 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: dinsdag 18 oktober 1921 te Zandvoort, Noord-Holland
Beroep: Med. doct
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
die gelukkig thuis was, pogingen aangewend haar op zachtere [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en eene geschiktere ligging te bezorgen en besloten daarna een leger te spreiden op de grond nevens de kanapé. Alle pogingen om haar weer tot bewustzijn te krijgen, mislukten in den avond vonden Wijnand en zijn vriend v[an]d[en] Hoy [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
de zaak hoogst bedenkelijk. En toch hoeveel moed en kracht schonk onze Hemelsche Vader mij en SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
in (…)

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 215