vorige

12 mei 1884 - 21 mei 1884


forward
Dagboek scan

dinsdag 13 mei 1884

1e PaaschdagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".
. Het weder was koud. Daarenboven gevoelde ik weinig opgewektheid om de (…)

woensdag 14 mei 1884

(2e paaschdagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".
) zonderlinge paaschprediking van de Modernen bijtewonen. Wij hebben dus huisselijk dit feest gevierd door voorlezing van een mijner preeken over Het is U niets enz..7 [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

donderdag 15 mei 1884 tot woensdag 21 mei 1884

Overigens in deze week mij zooveel mogelijk voor [weten] te bereiden voor de A[lgemene] Vergadering der kweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
. Afhankelijk van mijne stemgeluid, weet ik niet of 't mij zal gegeven zijn een bepaald onderwerp in mijn openingstoespraak te behandelen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 204