vorige

1 juni 1883 tot 3 juni 1883 - deel a


forward
Dagboek scan

vrijdag 1 juni 1883 tot zondag 3 juni 1883 - deel a

Het aangekondigde bezoek van de Minister H[eemskerk]Jan Heemskerk (1818-1897)
pictureGeboren: donderdag 30 juli 1818 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 9 oktober 1897 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1866 tot 1868), Minister van Justitie (a.i.) (vanaf 1867 tot 1868), Voorzitter van de Ministerraad (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1883 tot 1888), Voorzitter van de Ministerraad (vanaf 1883 tot 1888)
op de KW[eek]S[chool] RapenburgWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
had dinsdag plaats en liep tot wederzijdsch genoegen af. Z[ijne] Exc[ellentie] scheen zeer voldaan en liet zich bij het afscheid in zoodanige bewoordingen uit, dat wij van hem voor de toekomst zeer goede verwachtingen durven koesteren. Wij stellen op Zijne medewerking des te meer prijs nu dezer dagen met het program der Alg[emene] Verg[adering] van het NutWoord voor woordenlijst
't Nut.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg 't Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen ("departementen"), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland.
Bron: nl.wikipedia.org
voor het Alg[emeen] blijkt, dat hun Afd[elings] lederen der Maatschappij besloten heeft een voorstel te doen voor de oprichting eene nieuwe KW[eek]S[chool] voor Bew[aarschool] H[oudsters] te HaarlemWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen te Haarlem
Volgens het dagboek (3 Juni 1883) waren er ook plannen om een Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen in Haarlem op te richten.
tot eene feestgave te maken op het 100 jarige jubilé uit 1884.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 196