vorige

23 februari 1880 - 21 maart 1880


forward
Dagboek scan

maandag 23 februari 1880 tot maandag 1 maart 1880

Juff[rouw.] v. Steenbergen herdacht haar 25 jarig dienstbetrekking als hoofd onderwijzer [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
op de Bewaarschool Gr[oene] SteegWoord voor woordenlijst
Bewaarschool voor haveloze kinderen
Abraham richtte in 1855 de "Bewaarschool voor haveloze kinderen" op, in de Groenesteeg te Leiden.
Bron: zie Wikipedia.
. De oude Commisseur [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
nam daar deel aan door een brief met ingesloten ƒ 100. Albert d[e] R[ochemont]Rochemont, Albert de
Albert de Rochemont. Uit Amsterdam? Of Leiden? Jarig/geboren op 2 januari?
bij ons

dinsdag 2 maart 1880

MantaManta Rutgers van der Loeff (1848-1889)
Een zoon van Abraham. Woonplaats: Leiden, Almelo.
pictureGeboren: zaterdag 26 augustus 1848 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 18 januari 1889 te Kerk-Avezaath, Buren, Gelderland
Beroep: Ned. Herv. pred. laatstelijk te Kerk-Avezaath, Predikant te Barchem (1872)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Maria Elisabeth Adriana Fockema (gehuwd 2 oktober 1872)
Kinderen: NicolaĆ¼s (1874-1939), Abraham (1876-1962), Catharina Elisabeth (1877-1958), Manta (1881-1971), Romelia (1882-1943), Arius (1885-1969)
kwam na zijn herstel via Zutphen Amsterdam xxx een paar dagen bij ons doorbrengen. Gelukkig dat MoederRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
weder beter was. Wij hadden veel pleizier met elkander dat nog verhoogd werd door een recht opgeruimde brief van JohannesJohannes Rutgers van der Loeff (1855-1889)
De jongste zoon van Abraham.
pictureGeboren: maandag 2 april 1855 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 27 maart 1889 te Wiesbaden, Duitsland
Beroep: Hoofd-adm. Amsterdam Deli Cy
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
.

woensdag 3 maart 1880 tot zondag 7 maart 1880

Het weder blijft droog en zonnig maar toch koud zoodat ik aan mijn uitstapje naar BrielleBrielle
Abrahams dochter Romelia (getrouwd met Hubert de Kanter) woonde in Brielle.
Abraham noemt het ook wel "Den Briel".
nog niet denk. Nogtans heb ik den tuin der kweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
aangelegd. 't Is nogal naar mijn zin uitgevallen.

maandag 8 maart 1880 tot zondag 14 maart 1880

In deze week heb ik nog al vele va[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
gemaakt zoodat mijn achterstallige schuld gedekt is.

maandag 15 maart 1880 tot zondag 21 maart 1880

Moeite gedaan om het benoodigde te verzamelen voor de plaatsing van een dochtertjeHoeve, vd (dochter, uit Leiden?)
Dochter van vd Hoeve, een afgezette predikant uit Leiden?
Abraham probeerde haar in Maart 1880 een plaats te geven op de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen, maar dat lukte niet.
Op 10 juni 1880 meldt Abraham dat zij naar America gaan.
van de afgezette predikant v.d. HoeveHoeve, vd (uit Leiden?)
vd Hoeve, een afgezette predikant uit Leiden?
Op 10 juni 1880 meldt Abraham dat hij naar America gaat. Verder is niet bekend wie dit precies is, moet nog eens uitgezocht worden.
. Op onze Kw[eekschool] v[oor] B[e] W[aarschool houderessen]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
daarom gesproken met Men. Backheg [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en Kaiser

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Pieter Arie van der Meer, Leiderdorp
Scan nummer: 169