vorige

30 oktober 1877 - 25 november 1877


forward
Dagboek scan

dinsdag 30 oktober 1877 tot zondag 4 november 1877

In deze week naar s [Graven]Hage's-Gravenhage (Den Haag)
om afscheid te nemen van de minister Taalman KipWillem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905)
Willem Frederik van Erp Taalman Kip was Minister van Marine, en had daardoor met enige regelmaat contact met Abraham I over de Kweekschool voor Zeevaart.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: zondag 19 december 1824 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: donderdag 16 maart 1905 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Minister van Marine (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Oorlog a.i (1876), Minister van Marine (vanaf 1879 tot 1883), Minister van Koloniën a.i (1883), Minister van Marine (vanaf 1884 tot 1885)
Ouders: Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip, Anna Maria Boon van Ostade
Echtgenote: Alida Charlotta Albertine de Brauw (gehuwd 9 november 1854)
. Bezoek aan Mevr[ouw] de Rochemond. Op de Ministeries van Justitie, Marine en Finantiën geweest, bij Pfister enz.

maandag 5 november 1877 tot donderdag 8 november 1877

Met de GoeijeClaudius Henricus de Goeje (1844-1901)
Claudius Henricus de Goeje was directeur van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden.
pictureGeboren: donderdag 7 maart 1844 te Heerenveen, Friesland
Overleden: donderdag 7 november 1901 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Directeur van de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden (vanaf 1878 tot 1900), Luitenant ter zee 1e klasse (1879)
Ouders: Pieter de Goeje, Wilhelmina Bernardina Schilling (±1811-1872)
Echtgenote: Cornelia Gerardina Johanna Brillenburg (gehuwd 19 augustus 1875)
Kinderen: Elizabeth Henriette (1876-?), Maria Anna (1879-?)
de nieuwe Marine Minister WichersHendrikus Octavius Wichers (1831-1889)
Hendrikus Octavius Wichers was minister van Marine.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: donderdag 5 mei 1831 te Winschoten, Groningen
Overleden: woensdag 23 januari 1889 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Minister van Marine (vanaf 1877 tot 1879), Minister van Oorlog a.i (vanaf 1878 tot 1879), Minister van Koloniën a.i (vanaf 1879 tot 1879)
Ouders: Hendrik Ludolf Wichers (±1801-?), Hillegonda Adriane Feith
gecomplimenteerd. En met de Zwagers en Zusters de zaken van Maretje Jus[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en Jacob geregeld. De slechte stand der uitbaaten doet ons hier veel leed[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

vrijdag 9 november 1877 tot zondag 11 november 1877

Zuster IetjeMaria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)
Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). In 1839 weduwe geworden, en in 1850 hertrouwd met Willem Muurling. Abraham noemt haar "Mietje" of "Ietje".
pictureGeboren: zondag 4 oktober 1812 te Hattem, Gelderland
Overleden: zondag 17 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoten: Pieter Arnoud Dijxhoorn (gehuwd 30 mei 1838), Willem Jochums Muurling (gehuwd 7 augustus 1850)
bij ons gelogeerd. Ik [heb] veel te doen gehad met de liquidatie van Jacobs zaken. Met de Heren Folkersma en Jansemius afgerekend. Van Schim van der Loeff een brief van bedenkingen en vragen [gekregen], waarop ik een benodigend antwoord [ heb geschreven], goede resultaten verkregen.

maandag 12 november 1877 tot zondag 18 november 1877

Het moeilijke werk van de nieuwe Redactie onzer KweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
statuten ter hand genomen, veel brieven geschreven en dagelijks onderscheiden bezoeken gedaan.

maandag 19 november 1877 tot zondag 25 november 1877

Van de Indische KinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
goed bericht, ook van San Fransisco kennisgeving dat ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, Indonesië
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, Indonesië (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
via Hong Kong reeds op reis naar Java was, welk bericht mij tot veel schrijven aanleiding gaf. Bericht van de dood van Marcus KalffKalff, Marcus (-1877)
Marcus Kalff
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 158