vorige

6 oktober 1877 - 7 oktober 1877


forward
Dagboek scan

zaterdag 6 oktober 1877

BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Ned. Herv. pred. laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
geschreven. 's Avonds bezoek van Schotel.

zondag 7 oktober 1877

Een dag van verrassing en strijd. Een brief van ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, IndonesiĆ«
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, IndonesiĆ« (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
uit Amerika betreffende mijn voorstel aan hem om naar Indië te vertrekken, bracht mij in een moeielijk dilemma hen over China of over Nederland deze reis te laten doen. In het laatste geval zou één onzer vurige ouderlijke wenschen: om hen nog eens te zien, kunnen vervuld worden. Wij hebben gemeend deze illusie ten offer te moeten brengen aan zijn belang. Vooreerst omdat nu het besluit eenmaal genomen is, eene spoedige uitvoering allezins raadzaam is. Ten andere omdat de kosten bijkans het dubbele zouden bedragen, en mijn finantieele kracht ver te boven gaan, terwijl ik voor het waagstuk, dat ik als vader op mij neem, geen geldelijke onderneming van anderen mag vragen. En eindelijk omdat het beter is dat hij uit zijne nederige positie tot eene dergelijke overgaand geen tusschen toestand van meerder weelde en gemak doorloope. Om zich in de nieuwe wereld een nieuwe baan te breken, moet hij zoo laag mogelijk gehouden worden. Ik voor mij gevoel dat ik in dezen strijd zwakker geweest ben dan mijn vrouwRomelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
en kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 158