vorige

22 februari 1877 - 30 april 1877


forward
Dagboek scan

donderdag 22 februari 1877 tot zaterdag 31 maart 1877

Weinig bijzonders voorgevallen, althans niet van bedroevende aard. De Kweekschool van ZeevaartWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
gaf veel drukte en conferenties met de MinisterWillem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905)
Willem Frederik van Erp Taalman Kip was Minister van Marine, en had daardoor met enige regelmaat contact met Abraham I over de Kweekschool voor Zeevaart.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: zondag 19 december 1824 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: donderdag 16 maart 1905 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Minister van Marine (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Oorlog a.i (1876), Minister van Marine (vanaf 1879 tot 1883), Minister van KoloniĆ«n a.i (1883), Minister van Marine (vanaf 1884 tot 1885)
Ouders: Marcus Jacobus van Erp Taalman Kip, Anna Maria Boon van Ostade
Echtgenote: Alida Charlotta Albertine de Brauw (gehuwd 9 november 1854)
, die een meer gunstig resultaat schijnen te beloven. Ook begon ik reeds te werken aan 't Verslag voor de A[lgemene] Verg[adering].

zondag 1 april 1877 tot maandag 30 april 1877

Dit werk voortgezet en ten einde gebracht, schoon de Alg[emene] Verg[adering] wel uitgesteld zal moeten worden tot wij het met de Regeering geheel eens zullen geworden, hetwelk tot mijn groote blijdschap 14 april het geval is geweest. Van tijd tot tijd moet ik in deze maand nogal reisjes maken naar s[Graven] Hage's-Gravenhage (Den Haag)
, Rotterdam en Amsterdam.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 151