vorige

1 januari 1869 - 17 januari 1869


forward
Dagboek scan

vrijdag 1 januari 1869


1869


De eerste dag des jaars onder vele gelukwenschingen begonnen en door mijn Predikatie in de P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
en Gev.[angenen] K[erk]Leiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
over de Chr[istelijke] Onbezorgdheid voortgezet. Voor ons buitendien een blijde dag door de verschillende goede berigten van vele afwezige KinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
. Wij bragten onzen Oudste Collega KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
een ministerieelWoord voor woordenlijst
Ministerie van predikanten
Het Ministerie van predikanten is de aanduiding van (de vergadering van) predikanten van een gemeente, die o.a. in overleg met de (centrale) kerkeraad de roosters van predikbeurten vaststelt. De predikanten en de ministeries van een ring van gemeenten vormen samen een breed-ministerie.
bezoek. Savonds een formele reunie bij KuenenAbraham Kuenen (1828-1891)
Kuenen zou kunnen zijn: Abraham Kuenen (1828-1891), die in 1852 buitengewoon hoogleraar theologie werd in Leiden en in 1855 gewoon hoogleraar. In 1855 huwde hij met Wiepke Muurling (1833-1883), dochter van de Groningse hoogleraar W. Muurling.
Zijn moeder Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876) was een zuster van Abrahams moeder.

pictureGeboren: dinsdag 16 september 1828 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: donderdag 10 december 1891 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands protestants theoloog, Hoogleeraar
Ouders: Johannes Petrus Kuenen (1789-1843), Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876)
Echtgenote: Wiepkje Muurling (gehuwd 2 augustus 1855)
Kinderen: Catharina Susanna Maria (1863-1940), Ida Maria (1864-1901), Johannes Petrus (1866-1922), Wilhelmina (1868-1938), Everdina Suzanna (1870-1920), Willem Abraham (1873-1951), Wiepkje Sytzske Christina (1874-1955)
.

zondag 3 januari 1869

P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
a[vond] Werken zoolang het dag is GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
]

maandag 4 januari 1869 tot zaterdag 9 januari 1869

Vele brieven geschreven. Vergaderingen gehouden gepresideerd in den KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
. Jaarlijksche Ministerie zeer aangenaam te mijnen huize.

zondag 10 januari 1869

H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
v door ootmoedigheid achte"Door ootmoedigheid achte"
Door ootmoedigheid achte de één den ander uitnemender dan zichzelven Filippenzen 2)

woensdag 13 januari 1869

w[oensdag] a[vond] H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Gesantschap van Joh.[annes] de Doper

zondag 17 januari 1869

H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
n GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Scan nummer: 136