vorige

16 december 1861 - 31 december 1861


forward
Dagboek scan

zondag 22 december 1861

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
nabetrachtingWoord voor woordenlijst
Nabetrachting
Nabetrachting is het oude woord voor "Avondmaal".
Ik ellendige mensch.

maandag 23 december 1861 en dinsdag 24 december 1861

SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
eenige dagen naar Rotterdam. Veel drukte gehad met de kweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
. Verslag enz.

woensdag 25 december 1861

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
v[oormiddag] Kerstpreek N 38.

zondag 29 december 1861

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
a[vond] Bevestig uwer roeping. Nabetr[achting]Woord voor woordenlijst
Nabetrachting
Nabetrachting is het oude woord voor "Avondmaal".
.

dinsdag 31 december 1861

SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
kwam van Rotterdam terug, zoodat wij, nadat ik den O[ude] J[aars] a[vond] bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
gepreekt hebbende over de woorden van J[ezus] heeft U ook iets ontbroken? tezamen den avond huiselijk doorbragten, regt dankbaar gestemd voor de groote en veele zegeningen, die wij in den afgeloopen jaarkring hebben mogen smaken.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 128