vorige

21 augustus 1856 - 30 augustus 1856


forward
Dagboek scan

donderdag 21 augustus 1856

Met de StoombootWoord voor woordenlijst
Stoomboot
Stoomboot/schip
over naar Amsterdam en savonds thuis. Dankbaar voor al het genotene in de laatste weken, maar toch ook zeer blijde dat ik weer in de schoot der mijnen was. Allen waren gelukkig zeer welvarende.

vrijdag 22 augustus 1856

Na eens goed uitgerust te hebben, maakte ik mij gereed voor de huwelijksplegtigheid van de Sturlen. Ook maakte ik savonds nog eene visite aan Mevr[ouw] BrownWillemina Neletta Jongeneel (1805-?)
Willemina Jongeneel is de echtgenote van Alef Brown, een collega van Abraham.
pictureGedoopt: vrijdag 24 mei 1805 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden 
Ouders: Marten Jongeneel, Neeltje Veerhoff
Echtgenoot: Alef Brown (gehuwd 18 februari 1825)
.

zaterdag 23 augustus 1856

De huwelijksinzegening liep goed af en wij vierden eene prettige bruiloft.

zondag 24 augustus 1856

Heden middag bijbeloefen in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
CatechismusWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
van het 5e gebod. Savonds CrisjeChristina Margaretha Weijmar (1816-1873)
Christina (of "Chrisje" zoals Abraham haar noemt) is de dochter van Barend Jan Weijmar en Jacoba Margaretha de Jong (oftewel "mevrouw Munting"). Na het overlijden van Barend Jan Weijmar is Jacoba hertrouwd met Willem Nicolaas Munting. Zowel Christina Margaretha als haar moeder Jacoba Margaretha zullen zijn naam aangenomen hebben, en voeren dus ook als achternaam "Munting".
pictureGeboren: woensdag 19 juni 1816 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: vrijdag 4 april 1873 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Barend Jan Weijmar (±1765-1823), Jacoba Margaretha de Jong (1783-1853)
bij ons.

maandag 25 augustus 1856

Vergadering van de tusschenschoolWoord voor woordenlijst
Tusschenschool/Tussenschool
Tusschenschool/Tussenschool: wat is dit?
bij mij.

dinsdag 26 augustus 1856

Na gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
te hebben, ging ik naar Amsterdam om het MetalenkruisfeestWoord voor woordenlijst
Metalen Kruis Feest
Op 27 augustus 1856 werd in aanwezigheid van koning Willem III midden voor het Koninklijk Paleis het "Monument ter Herinnering aan den Volksgeest van 1830-1831" onthuld. Initiatiefnemer was de in 1853 opgerichte Vereeniging Het Metalen Kruis van oud-strijders tijdens de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831 tegen het opstandige België, dat sinds 1814 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden.
Bron:http://www.amsterdam.nl.
bij te wonen. Behalve de vreesselijke drukte beviel mij daar alles wat ik zag en hoorde zeer goed. 14 leden mijner compagnie waren opgekomen en wij maakten (...)

woensdag 27 augustus 1856

op de groote feestdagWoord voor woordenlijst
Metalen Kruis Feest
Op 27 augustus 1856 werd in aanwezigheid van koning Willem III midden voor het Koninklijk Paleis het "Monument ter Herinnering aan den Volksgeest van 1830-1831" onthuld. Initiatiefnemer was de in 1853 opgerichte Vereeniging Het Metalen Kruis van oud-strijders tijdens de Tiendaagse Veldtocht van augustus 1831 tegen het opstandige België, dat sinds 1814 deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden.
Bron:http://www.amsterdam.nl.
eene goede Vertooning. Ook op het diner in 't park waar ik een toast instelde op Studenten Soldaaten, die met geestdrift gedronken werd. Ik ging die avond vroeg naar bed.

donderdag 28 augustus 1856

en keerde met de eerste treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
weer naar Leijden terug. Het huwelijk van de dochter van van der Hoek werd ingezegend en eenige malen gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, zoodat ik weder zeer vermoeid was en dien avond stillekens in de huisselijke Kring bleef.

zaterdag 30 augustus 1856

[AbrahamWoord voor woordenlijst
Abrahami in de war
Af en toe is Abraham in de war met datums, bijv. als de dag van de week niet met de datum overeenkomt, of als hij datums herhaalt.
Oorzaak hiervan zal onder anderen zijn dat hij vooral later in zijn leven zijn dagboek nog wel eens achteraf inschrijft voor een paar weken in één keer (zie bijv. 21 augustus 1882).
schrijft "30 augustus", maar dat is een zaterdag. Deze tekst gaat waarschijnlijk over "zondag 31 augustus".]


Smorgens gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
. Niemand kan tot mij daar[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 120