vorige

11 januari 1855 - 11 februari 1855


forward
Dagboek scan

donderdag 11 januari 1855

GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Savonds M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
voor KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
gepreekt Simeon.

zondag 14 januari 1855

Zondagm[iddag] O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
twaalfjarige Jezus. GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en armenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
.

woensdag 17 januari 1855

Woendagavond voor de BlaauwHenri Thierry de Blaauw (1818-1858)
Henri Thierry de Blaauw was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: dinsdag 21 juli 1818 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: maandag 10 mei 1858 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Dirk de Blaauw, Hendrika van der Wis
Partner(s): Maria Anne Tak
P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Verantwoording naarmate ons meer gegeven.

zondag 21 januari 1855

GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
11 uur. Smiddags P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Z15Zondag 15
Zondag 15 uit de Catechismus
, savonds bij ScholtenScholte, Hendrik Pieter (1805-1868) (?)
Zou dit zijn Hendrik Pieter Scholte (1805-1868), één van de initiatiefnemers van de Afscheiding van 1834? Hij vertrok in 1847 met een grote groep medestanders naar de Ver.Staten. De precieze datum is niet bekend.
Of staat er toch Scholten en bedoelt Abraham de in Leiden functionerende prof. dr. J.H. Scholten (1811-1885), die het bestaan van godsdienst als empirisch gegeven opvatte en onderzoekbaar wilde maken (de anti-supranaturalistische koers)?
Ook in 1881 wordt nog een "Scholte" genoemd, dus misschien toch de tweede optie?
in de kerk.

zondag 28 januari 1855

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
smorgens Jezus doop, daarna gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
. Sm[iddags] O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Z16Zondag 16
Zondag 16 uit de Catechismus
.

zaterdag 3 februari 1855

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Intogt in Jeruzalem. GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
. Sm[iddags] armenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
.

dinsdag 6 februari 1855

Woensdag P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
vereeniging der wereld met God, daarna Theol[ogisch] gezelschap bij TichlerJacob Tichler (1804-1865)
Jacob Tichler was een collega van Abraham in Leiden.
In 1834 richtte hij in Leiden de Vereeniging tot heil der armen op. Hij was secretaris van het prov.kerkbestuur van Z-Holland en in 1865 nog vice-president van de algemene synode.

pictureGeboren: donderdag 4 oktober 1804 te Kampen, Overijssel
Overleden: woensdag 9 augustus 1865 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Egmond aan Zee (1828), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1837 tot 1865)
Ouders: Jacob Tichler (±1771-1848), Maria Diederika van Hijmenberg (±1783-1848)
Echtgenote: Anna Catharina Verduijn (gehuwd 6 januari 1828)
Kinderen: Maria Diederika Elisabeth Anna (1837-1838)
.

zondag 11 februari 1855

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
voor de 1e lijdenstekst. Ik word dezen dagen nog al gekweld door een bloedingWoord voor woordenlijst
Ziekte - Bloeding
Bloeding
, die mij het het werken lastig maakt. Ook onze student BrinkBrink
Een inwonend huisgenoot (en volgens 11 februari 1855 ook student) van Abraham in Leiden. Hij vertrok op 17 april 1855.
Jarig op 3 oktober.
is ziek. Mogt dit hem maar niet in zijn plan om eene uitstapje naar de Kaap te doen teleurstellen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 116