vorige

27 november 1854 - 31 december 1854


forward
Dagboek scan

maandag 27 november 1854 tot zaterdag 2 december 1854

In dezen week veel vergaderingen gehad en druk aan het boekjeWoord voor woordenlijst
Vraagboekje
Vraagboekje: Is hier een goede definitie van?
gewerkt, dat ik hoop, dat in dit jaar nog klaar zal komen.

zondag 3 december 1854

Gepreekt voor de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
nadenmiddag.

zondag 10 december 1854

Gepreekt O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
geboorte van Joh[annes] den dooper. GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en armenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
.

zondag 17 december 1854

Gepreekt O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Wijngaardenier. MilitairenLeiden, Militaire kerk
en gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
.

woensdag 20 december 1854

Woensdagav[ond] P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
bovennatuurlijke geboorte.

zondag 24 december 1854

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
voorm[iddag] 1 Joh[annes] 3:9, gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
. O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
nam[iddag]

maandag 25 december 1854

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
avondm[aal] Ps.3 persoonlijke baten van Chr[istus] tot het Cham[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

dinsdag 26 december 1854

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
voorm[iddag]. Terugkeer der heidenen. GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
ziet ik verk[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.

zondag 31 december 1854

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
ik ben gevangen. Snamiddags H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
de naam Jezus, savonds avondmaal bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
.
Ik was dezen avond zeer vermoeid en verheugde mij rustig de avond in den huiselijke kring te mogen doorbrengen. Groote stof tot blijdschap en dankbaarheid heeft dit jaar wederom opgeleverd. Wat zullen wij den Heer vergelden.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 116