vorige

4 januari 1853 - 30 januari 1853


forward
Dagboek scan

dinsdag 4 januari 1853 tot zaterdag 8 januari 1853

[AbrahamWoord voor woordenlijst
Abrahami in de war
Af en toe is Abraham in de war met datums, bijv. als de dag van de week niet met de datum overeenkomt, of als hij datums herhaalt.
Oorzaak hiervan zal onder anderen zijn dat hij vooral later in zijn leven zijn dagboek nog wel eens achteraf inschrijft voor een paar weken in één keer (zie bijv. 21 augustus 1882).
schrijft hier 3 januari, maar die datum had hij op de vorige pagina ook al beschreven. Deze weekbeschrijving begint dus met 4 januari.]


Een vakantie week genomen van katechezatieWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, om eens alle mijne achterstallige visites aftedoen. Doch velerlei drukte bleef er nog over tengevolge van Vergaderingen ook over de HuiszittenhuisWoord voor woordenlijst
Huiszittenhuis kwestie
Het "Huiszittenhuis" en de "Huiszittenhuis kwestie"
Kerk en overheid werkten samen in het Huiszittenhuis aan de bedeling van armen (de "huiszitten"). Bestuurders werden voor de helft door de stad benoemd (regenten) en voor de helft door de kerk (diakenen). De stad gaf subsidie, de uitvoering lag in handen van de Hervormde diaconie. Echter, tussen gemeenteraad en diaconie boterde het niet. De gemeenteraad vond de armenzorg te duur en niet effectief genoeg. In juni 1848 liep het helemaal fout.
Thorbecke en de armenzorg
Het college van B&W wilde uit onvrede met het gevoerde beleid de door de kerk benoemde diakenen uit het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn verwijderen. Daarbij vielen rake klappen. De zaak was verhard door de principiële opstelling van de liberale raadsleden onder aanvoering van J.R. Thorbecke. Hij stelde dat de armenzorg bij de overheid thuishoorde en niet bij de kerk. Thorbecke kon als regeringsleider deze ideeën niet verwezenlijken: zijn kabinet viel door de antikatholieke en antiliberale Aprilbeweging van 1853.
Bron: www.deleidsecanon.nl.
[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
kwestie.

zondag 9 januari 1853

Naar den Haag's-Gravenhage (Den Haag)
geweest om in de Rem[onstranten] kerk's-Gravenhage (Den Haag), Remonstranten Kerk
te preken de prikkel des doods in de zonden was mijn onderwerp. Met groote opgewektheid preekte ik en liet mij met de vigilanteWoord voor woordenlijst
Vigilante
Vigilante: een gesloten huurrijtuig voor vier personen voor vervoer in grote steden.
Abraham schrijft het ook wel als "vigilance".

Vigilante
terstond naar de Mil[itaire]Leiden, Militaire kerk
gev[angenen]Leiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
brengen, doch was dien avond zeer vermoeid.

maandag 10 januari 1853 tot zaterdag 15 januari 1853

In deze week nog al gewerkt voor een VraagboekjeWoord voor woordenlijst
Vraagboekje
Vraagboekje: Is hier een goede definitie van?
voor de Vereeniging tot heil der armenWoord voor woordenlijst
Afdeling der armen
Vergadering der "Afdeling tot Heil der Armen"
en druk gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Onze kleine WijnandWijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)
Een zoon van Abraham.
pictureGeboren: maandag 27 oktober 1851 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: dinsdag 18 oktober 1921 te Zandvoort, Noord-Holland
Beroep: Med. doct
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
werd in deze week nog al ernstig ongesteld, zoodat wij bekommerd zijn over het lieve kind.

zondag 16 januari 1853

Gepreekt in de Mil[itaire] k[erk]Leiden, Militaire kerk
Kananeesche [vrouw]De Kananese of Kanaaïtische vrouw
Vrouw met deerlijk van de duivel bezeten dochter. Mattheus 15, 21 - 28.
. Sm[iddags] Z23Zondag 23
Zondag 23 uit de Catechismus
.

zondag 23 januari 1853

?

zondag 30 januari 1853

1 LTLectio 01 (?)
[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
gepreekt in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 112