vorige

8 december 1852 - 12 december 1852


forward
Dagboek scan

woensdag 8 december 1852

Ik vond heden morgen van OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
gedrukt. Hij gaf mij zijn vrees te kennen, dat hij niet van zijne ziekte herstellen zou en beval zich zeer in mijne voorbede aan. Savonds gekerkt bij BrownAlef Brown (±1796-1856)
Alef Brown was een collega van Abraham.
pictureGeboren: ca. 1796 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 1 juni 1856 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: John Brown, Johanna Weekholt
Echtgenote: Willemina Neletta Jongeneel (gehuwd 18 februari 1825)
en daarna Krans bij TichlerJacob Tichler (1804-1865)
Jacob Tichler was een collega van Abraham in Leiden.
In 1834 richtte hij in Leiden de Vereeniging tot heil der armen op. Hij was secretaris van het prov.kerkbestuur van Z-Holland en in 1865 nog vice-president van de algemene synode.

pictureGeboren: donderdag 4 oktober 1804 te Kampen, Overijssel
Overleden: woensdag 9 augustus 1865 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Egmond aan Zee (1828), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1837 tot 1865)
Ouders: Jacob Tichler (±1771-1848), Maria Diederika van Hijmenberg (±1783-1848)
Echtgenote: Anna Catharina Verduijn (gehuwd 6 januari 1828)
Kinderen: Maria Diederika Elisabeth Anna (1837-1838)
, waar wij voor 't eerst de VrouwMaria Anne Tak (1824-1885)
Haar echtgenoot Henri Thierry de Blaauw was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: woensdag 7 april 1824 te Middelburg, Zeeland
Overleden: zondag 1 november 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Anthoni Tak, Petronella Hisser
Partner(s): Henri Thierry de Blaauw
van collega BlaauwHenri Thierry de Blaauw (1818-1858)
Henri Thierry de Blaauw was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: dinsdag 21 juli 1818 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: maandag 10 mei 1858 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Dirk de Blaauw, Hendrika van der Wis
Partner(s): Maria Anne Tak
onmoeteden, die een allergunstigste indruk maakte.

donderdag 9 december 1852

Heden morgen vroeg, kreeg ik een zeer verontrustend berigt van v OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
. Hij had in dien nacht eenige bloedbrakingWoord voor woordenlijst
Ziekte - Bloedbraking
Bloedbraking
gehad en bevond zich in uiterst zorgelijke toestand. Dozy[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
gaf alle hoop op. Ik bleef en scheen dien gansche morgen om brieven te schrijven en ging alleen maar nu en dan heen om te catechezerenWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Savonds had ik nog eene vergadering met de Raadscommissie over het huiszittenhuisWoord voor woordenlijst
Huiszittenhuis kwestie
Het "Huiszittenhuis" en de "Huiszittenhuis kwestie"
Kerk en overheid werkten samen in het Huiszittenhuis aan de bedeling van armen (de "huiszitten"). Bestuurders werden voor de helft door de stad benoemd (regenten) en voor de helft door de kerk (diakenen). De stad gaf subsidie, de uitvoering lag in handen van de Hervormde diaconie. Echter, tussen gemeenteraad en diaconie boterde het niet. De gemeenteraad vond de armenzorg te duur en niet effectief genoeg. In juni 1848 liep het helemaal fout.
Thorbecke en de armenzorg
Het college van B&W wilde uit onvrede met het gevoerde beleid de door de kerk benoemde diakenen uit het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn verwijderen. Daarbij vielen rake klappen. De zaak was verhard door de principiële opstelling van de liberale raadsleden onder aanvoering van J.R. Thorbecke. Hij stelde dat de armenzorg bij de overheid thuishoorde en niet bij de kerk. Thorbecke kon als regeringsleider deze ideeën niet verwezenlijken: zijn kabinet viel door de antikatholieke en antiliberale Aprilbeweging van 1853.
Bron: www.deleidsecanon.nl.
, en ging toen nog naar van OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
, van wien ik een hartroerend afscheid nam. Hij zag zijn einde geloovig en hopend te gemoet en zegende mij en mijn huisgezin met vaderlijke teederheid.

vrijdag 10 december 1852

De nacht was nog al rustig geweest, doch gedurende de loop des dags werd zijnJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
toestand niet gunstig en zag men de nacht met zorg te gemoet.

zaterdag 11 december 1852

Die vrees bleek helaas niet ongegrond te zijn, te 6 uur werd ik gehaald en vond mijn VriendJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
reeds ontslapen. Zijn doodsstrijd was Kort geweest. Ik bleef natuurlijk dien dag grootendeels bij de treurende familie.

zondag 12 december 1852

Smorgens predikte ik in 't gevangenhuisLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was in zijn Leidse periode ook werkzaam als predikant in de militaire strafgevangenis.
en Smiddags in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Z19Zondag 19
Zondag 19 uit de Catechismus
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 111