vorige

27 oktober 1852 - 28 november 1852


forward
Dagboek scan

zondag 31 oktober 1852

Ik preekte heden P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Z13Zondag 13
Zondag 13 uit de Catechismus
, toepasselijk op de Hervorming.

maandag 1 november 1852 tot zaterdag 6 november 1852

In dezen week gewerkt aan een stuk over de voetwassching, hetzij voor een preek, hetzij voor het Tijdschrift.

zondag 7 november 1852

Gepreekt in de H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
v. God wil dat alle menschen zalig worden.

maandag 8 november 1852 tot zaterdag 13 november 1852

Daar de Pareau[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
was van de kerkeraad en de HSHWoord voor woordenlijst
Huiszittenhuis kwestie
Het "Huiszittenhuis" en de "Huiszittenhuis kwestie"
Kerk en overheid werkten samen in het Huiszittenhuis aan de bedeling van armen (de "huiszitten"). Bestuurders werden voor de helft door de stad benoemd (regenten) en voor de helft door de kerk (diakenen). De stad gaf subsidie, de uitvoering lag in handen van de Hervormde diaconie. Echter, tussen gemeenteraad en diaconie boterde het niet. De gemeenteraad vond de armenzorg te duur en niet effectief genoeg. In juni 1848 liep het helemaal fout.
Thorbecke en de armenzorg
Het college van B&W wilde uit onvrede met het gevoerde beleid de door de kerk benoemde diakenen uit het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn verwijderen. Daarbij vielen rake klappen. De zaak was verhard door de principiële opstelling van de liberale raadsleden onder aanvoering van J.R. Thorbecke. Hij stelde dat de armenzorg bij de overheid thuishoorde en niet bij de kerk. Thorbecke kon als regeringsleider deze ideeën niet verwezenlijken: zijn kabinet viel door de antikatholieke en antiliberale Aprilbeweging van 1853.
Bron: www.deleidsecanon.nl.
[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
zaak weer levendig geworden is, geeft mij dit nog al buitengewone drukte.

zondag 14 november 1852

Gepreekt P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
namiddag Z 16Zondag 16
Zondag 16 uit de Catechismus
.

donderdag 18 november 1852

Woensdag avond P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
zalig zijn de zachtmoedigen.

zondag 21 november 1852

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
voorm[iddag] Wien veelgegeven is. Daarop MilitairenLeiden, Militaire kerk
en armenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
.

maandag 22 november 1852 tot zaterdag 27 november 1852

Huwelijks inzegening bij Servatius[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en veel drukte voor 't HSHWoord voor woordenlijst
Huiszittenhuis kwestie
Het "Huiszittenhuis" en de "Huiszittenhuis kwestie"
Kerk en overheid werkten samen in het Huiszittenhuis aan de bedeling van armen (de "huiszitten"). Bestuurders werden voor de helft door de stad benoemd (regenten) en voor de helft door de kerk (diakenen). De stad gaf subsidie, de uitvoering lag in handen van de Hervormde diaconie. Echter, tussen gemeenteraad en diaconie boterde het niet. De gemeenteraad vond de armenzorg te duur en niet effectief genoeg. In juni 1848 liep het helemaal fout.
Thorbecke en de armenzorg
Het college van B&W wilde uit onvrede met het gevoerde beleid de door de kerk benoemde diakenen uit het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn verwijderen. Daarbij vielen rake klappen. De zaak was verhard door de principiële opstelling van de liberale raadsleden onder aanvoering van J.R. Thorbecke. Hij stelde dat de armenzorg bij de overheid thuishoorde en niet bij de kerk. Thorbecke kon als regeringsleider deze ideeën niet verwezenlijken: zijn kabinet viel door de antikatholieke en antiliberale Aprilbeweging van 1853.
Bron: www.deleidsecanon.nl.
daar ik in eene commissie benoemd ben om met den Raad te confereren.

zondag 28 november 1852

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
avond en Milit[aire]Leiden, Militaire kerk
H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
( zou ik zulk een groot kwaad doen P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
).

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 111