vorige

17 juli 1849 - 20 juli 1849


forward
Dagboek scan

dinsdag 17 juli 1849

Geschreven naar Zutphen, gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Smiddags bezoeken gedaan. en KuijpersJan Frederik Kuijper (±1801-1882)
Jan Frederik Kuijper was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: ca. 1801 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: donderdag 7 december 1882 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Abraham Kuyper, Anna Baurin
Partner(s): Henriette Huber
Kinderen: Henriette Johanna Frederika (1836-1887), Louise Susanne (1842-1851)
afgehaald om de Verg[adering] van afd[eling]Woord voor woordenlijst
Afdeling der armen
Vergadering der "Afdeling tot Heil der Armen"
5 en 6 bijtewonen. Deze liep aangenaam af. Savonds thuis komende kreeg KuijsKuijs
Een inwonend huisgenoot van Abraham in Leiden. Jarig op 1 juli.
nog visite tot mijn groote spijt want dit gaf smorgens daarop kort voor zijn vertrek aanleiding tot een onaangenaam toneel. Hem, de zwakke van karakter, wil (...)

woensdag 18 juli 1849

ik echter niet beschuldigen. Daarop op mijn kamer gewerkt. Te 1 uur moest ik in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
zijn om te assisteren bij het kerkelijk trouwen van een paar dat door Ds. Hoeke [?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
van Haarlem werd ingezegend. Te 2 uur had ik de algemene trouw. Savonds ging ik nu niet meer naar de Kerk, maar maakte eene visite bij SuringarWillem Hendrik Dominicus Suringar (1805-1895)
Hoogstwaarschijnlijk betreft dit Willem Hendrik Suringar (1805-1895).
pictureGeboren: zondag 13 oktober 1805 te Lingen, Hannover, Duitsland
Overleden: zondag 13 oktober 1895 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Stedelijk regent der Huiszitten- en diaconie-armen, Regent Jan Willemsz. van Woudendorpshof, Kerkvoogd Nederl. Hervormde Gemeente, Praeceptor Latijnsche school te Leiden (1826), Prorector (1838), Rector (1846), Rector Stedelijk Gymnasium te Leiden (vanaf 1847 tot 1877)
Ouders: Lucas Suringar (1770-1833), Catharina Anna Elisabeth Beckhaus (1778-1865)
Echtgenote: Rolina Petronella Los (gehuwd 28 mei 1830)
Kinderen: Lucas Daniel (1831-1880), Frederik Willem Nicolaas (1833-1874), Anna Catherina Elisabeth (1835-1835), Willem Hendrik Dominicus (1837-1896), Adrianus Johannes Martinus (1838-1921), Jan Pieter Roeland (1840-1912), Gerard Conrad Bernard (1842-1924), Willem Frederik George Lodewijk (1843-1917), Anna Catharina Elisabeth (1846-1846), Pauline Cecile Josèphe (1847-1857), Rolina Petronella (1852-1910)
en ging vervolgens op de Krans bij KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
. Ons gezelschap daar was klein maar niettemin zeer aangenaam. Het begon erg te regenen zoodat wij van het aanbod van ItersonFrederik Hendrik Gijsbertus van Iterson (1804-1884)
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: maandag 9 juli 1804 te Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 25 oktober 1884 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Jan Egens van Iterson, Justina Cornelia Muntendam
Echtgenote: Aaltje Bosch (gehuwd 8 juli 1830)
Kinderen: Aalstje (1847-?)
om ons thuis te laten brengen gebruik maakten.

donderdag 19 juli 1849

Gewerkt aan een preek voor zondag. Onze kleine ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, Indonesië
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, Indonesië (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia Atia van der Tuuk (1813-1886)
was niet wel, doch het liep boven alle verwachtingen goed af. Evenwel bleef ik dien gansche dag thuis.

vrijdag 20 juli 1849

GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en gewerkt op mijne kamer. Smiddags visite gehad van Juf[frouw] Schaij en Ds. Moen. De gesprekken loopen in dezen ernstigen tijd meestal over de Sterfelijkheid en vergankelijkheid. Het is nogtans niet gemakkelijk gemeenzaam te worden met den Koning der VerschrikkingenWoord voor woordenlijst
Ziekte - Cholera
Cholera: een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is ernstige diarree en uitdroging.
Zie wikipedia voor meer informatie.
. Ik wilde dien avond nog naar van KampenKampen, van (Leiden)
Van Kampen uit Leiden. Jarig op 20 juli.
die jarig was maar kreeg visite van Van Gent en toen werd het mij te laat.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 098