vorige

3 mei 1849 - 12 mei 1849


forward
Dagboek scan

donderdag 3 mei 1849

Op mijne kamer een en ander in orden gebragt.

vrijdag 4 mei 1849

Bezigheden van allerlei aard tot verhuizens behoorendeLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
en kerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering gehad.

zaterdag 5 mei 1849

Dito

zondag 6 mei 1849

Smorgens Mil[itairen] K[erk]Leiden, Militaire kerk
over Ps[alm] 139. Smiddags Zondag IIZondag 2
Zondag 2 uit de Catechismus
. Savonds Eekman bij ons te eten gehad en met hem over de reis van Nicht RomeliaRomelia van der Tuuk
Abraham refereert altijd aan zijn echtgenote als "Romelia" of zelfs kortaf "R". Maar een paar keer schrijft hij expliciet "Romelia van der Tuuk". Dus waarschijnlijk is dit een andere Romelia van der Tuuk?
In de familiestamboom komt één andere "Romelia van der Tuuk" voor: Romelia Atia van der Tuuk, dochter van Marcus van der Tuuk (1744-1814) en Romkjen (of Romkje) van Terwisga (1754-1798).
gesproken.

maandag 7 mei 1849

Dezen ganschen dag alleraangenaamst bij Mevr. van Beeftink te ValkenburgBeeftink, Mevr. van
Mevrouw Beeftink uit Valkenburg. Ze is jarig op 20 September.
Geen verdere informatie bekend.
doorgebragt. Het weder was wel guur en koud maar dat hinderde ons weinig.

dinsdag 8 mei 1849

Gewerkt aan mijn Katechezeer boekjeWoord voor woordenlijst
Catechezatieboek
Abraham werkte aan een catechezatie boek: het "Bijbelsch Catechisatieboek voor huisselijk gebruik".
Bron: zie Wikipedia.
; gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Savonds weder gekatechezeerd.

woensdag 9 mei 1849

Gewerkt. Savonds bij BerkhoutNanning Berkhout (1784-1854)
Nanning Berkhout was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 7 maart 1784 te Maarssen, Utrecht
Overleden: donderdag 2 november 1854 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant NH gemeente
Ouders: Victor Jacobus Berkhout (±1746-1824), Margaretha Jacoba Trupell (1758-1845)
Partner(s): Maria Antonia Hubrecht
Kinderen: Paul Hendrik (1824-1872)
gekerkt en de Krans bij hem gehad.

donderdag 10 mei 1849

Visites gemaakt en KrankenWoord voor woordenlijst
Krank
Krank: ziek
bezocht.

vrijdag 11 mei 1849

Vanaf hier is Abraham de komende weken een beetje in de warWoord voor woordenlijst
Abrahami in de war
Af en toe is Abraham in de war met datums, bijv. als de dag van de week niet met de datum overeenkomt, of als hij datums herhaalt.
Oorzaak hiervan zal onder anderen zijn dat hij vooral later in zijn leven zijn dagboek nog wel eens achteraf inschrijft voor een paar weken in één keer (zie bijv. 21 augustus 1882).
met de datum.
Zo schrijft hij na "vrijdag 11 mei 1849" ook een "zaterdag 11 mei 1849".Twee keer "11 mei 1849" dus!


   vrijdag 11 mei 1849
   KuijsKuijs
Een inwonend huisgenoot van Abraham in Leiden. Jarig op 1 juli.
bij ons op thee gehad en onderscheiden andere bezoeken dus.
   zaterdag 11 mei 1849
   Mij gepreapareerd voor morgen. Met de jongens"De jongens" van Abraham.
"De jongens" van Abraham (algemeen)
gewandeld.

zaterdag 12 mei 1849

"Zondag 12 mei 1849" volgens het dagboek, maar dat bestaat niet.
Waarschijnlijk is dit eigenlijk de beschrijving van "zondag 13 mei 1849", want het beschrijft wel een zondag.


In de Mil[itairen] K[erk]Leiden, Militaire kerk
gepreekt 1 Sam[uel] II. Smiddags gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Z IIIZondag 3
Zondag 3 uit de Catechismus
, daarna Scholen van de Vereeniging bezocht. Savonds Bax en KuenenAbraham Kuenen (1828-1891)
Kuenen zou kunnen zijn: Abraham Kuenen (1828-1891), die in 1852 buitengewoon hoogleraar theologie werd in Leiden en in 1855 gewoon hoogleraar. In 1855 huwde hij met Wiepke Muurling (1833-1883), dochter van de Groningse hoogleraar W. Muurling.
Zijn moeder Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876) was een zuster van Abrahams moeder.

pictureGeboren: dinsdag 16 september 1828 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: donderdag 10 december 1891 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands protestants theoloog, Hoogleeraar
Ouders: Johannes Petrus Kuenen (1789-1843), Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876)
Echtgenote: Wiepkje Muurling (gehuwd 2 augustus 1855)
Kinderen: Catharina Susanna Maria (1863-1940), Ida Maria (1864-1901), Johannes Petrus (1866-1922), Wilhelmina (1868-1938), Everdina Suzanna (1870-1920), Willem Abraham (1873-1951), Wiepkje Sytzske Christina (1874-1955)
bij ons.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 097