vorige

16 december 1848 - 31 december 1848


forward
Dagboek scan

zaterdag 16 december 1848

Enz. De laatste 14 dagen van dit jaar in allerlei drukte doorgebragt zoodat ik mij al de kleine bijzonderheden niet herinneren kan. Intusschen ging alles toch den gewonen gang.

zondag 17 december 1848 tot zaterdag 23 december 1848

Gepredikt in den P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Smorgens Wijze en dwaze maagden, smiddags hetzelfde voor de ArmenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
.

zondag 24 december 1848

Savonds P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Voorbereiding voor 2 Tem 2.5.6[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.

maandag 25 december 1848 tot zondag 31 december 1848

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Engelenzang.
In de allerlaatste dagen werden wij weer door de Regeering dezer Stad in onze kwaliteiten als opzieners der Gemeente beleedigd, zoodat wij weinig gesteund waren tot ons werk. Ik had op den 31 Dec[ember] de bedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
en predikte over Joh[annes] 14:1 God sterkt mij en met dankbaarheid voor al de Zegeningen en hulp die wij in aller opzigten in dit belangrijke jaar genoten hebben werd het huiselijk door ons besloten.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 094